© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Psychická odolnost

V této celé kapitole se budeme zabývat:

 • co je psychická odolnost a nezlomnost, proč je důležitá a jaké jsou její výhody
 • jaké charakteristické vlastnosti mají psychicky odolní sportovci
 • co je model 4C psychické odolnosti
 • je psychická odolnost vrozená nebo získaná v průběhu života
 • jak psychickou odolnost zlepšit

Každý sportovec prochází náročnou přípravou a poté musí trénink zúročit během závodu, soutěže či zápasu. Je důležité, aby byl odolný jak fyzicky tak psychicky a předvedl co nejlepší výkon, který ideálně v průběhu sezóny bude stabilní bez velkých výkyvů.

Jak tedy definovat psychickou odolnost, když se zdá, že je to něco velmi abstraktního? Většinou si lidé myslí, že ji sportovci mají nebo nemají, případně, že se s ní lidé narodí a jinak ji nezískají.

Psychická odolnost je však vlastnost/dovednost, na které se dá pracovat, stejně tak jako se dá pracovat na sportovních dovednostech.

Jak by se tedy dala psychická odolnost popsat?

 • sportovec se nenechá zlomit v nepříznivých situacích
 • sportovec dokáže odblokovat všechny věci, které se dějí okolo něj, které nedokáže ovlivnit
 • psychická odolnost je o zdravém překonávání bolesti, ne však za cenu trvalého nebo závažného zranění
 • psychická odolnost je o tom vypořádat se se všemi nároky, které na nás sport klade
 • psychická odolnost je o konzistenci v soustředěnosti, projevuje se klidem když je sportovec pod tlakem
 • je to neotřesitelná víra sportovce, že dokáže vše pro co se rozhodne a nebojí se podívat strachu do očí
 • sportovec dokáže kontrolovat svoje emoce

Když to shrneme, tak:

Psychicky odolní jedinci jsou otevření novým výzvám, jsou schopni zůstat uvolnění a klidní, jsou soutěživí, zároveň jsou ale méně úzkostliví a nervózní. Jsou to jedinci s vysokou úrovní sebedůvěry a neotřesitelnou vírou v to, že dokáží kontrolovat svůj osud a umí zůstat vpodstatě nedotčení konkurencí nebo nepřízní osudu. Často se projevují tím, že jsou přátelští a féroví.

Psychická odolnost je tedy kombinace několika věcí dohromady. Je to schopnost bojovat v nepříznivých situacích se všemi věcmi, které se sportovci mohou stát.

Psychická odolnost nemá nic společného s talentem. Spoustu sportovců má talent, ale neumí si poradit při potížích a pod tlakem. Je tedy důležité zaměřit se na to, jak budovat nezlomnost, která se projeví zejména při tréninku a při závodech, když si musí poradit s náročnými okolnostmi a nevzdat se.

Psychická odolnost je vlastnost/dovednost, která může být vrozená nebo rozvinutá. Není to však statická vlastnost, mění se v průběhu našeho života. Pokud si uvědomíme o čem psychická vlastnost je a jak na ní pracovat, bude to pro nás obrovská výhoda.

Psychická odolnost je jedna z nejdůležitějších komponent úspěchů. Skládá se z několika různých dílčích částí jako je sebevědomí, kontrola emocí apod., o kterých mluvíme v jiných kapitolách. Co ji ale definuje úplně nejvíce je nezlomnost. Nezlomnost, když není vše podle našich představ.

Jak se sami teď můžeme zamyslet nad naší psychickou odolností? Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Vybavte si situaci, kdy jste se setkali s nepřízní osudu. Jak jste na danou situaci zareagovali?
 • Kdy jste museli bojovat s emoční bouří? Jak jste to ustáli? Jak jste se cítili?
 • Jak jste na tom v přípravě na sezónu? Jak bojujete s tím, kdy už nemůžete? Kdy tréninkové dny neberou konce?
 • Kdy jste naposled udělali během svého výkonu chybu? Jak rychle jste se přes to přenesli?
 • Zranili jste se někdy? Jak jste se vypořádali s případným strachem a návratem zpět?
 • Jak se cítíte v konkurenčním prostředí? Jsou vaši soupeři nebo spoluhráči výzvou nebo hrozbou?
 • Když se probudíte ráno před výkonem, spoléháte na to, že budete mít štěstí nebo se maximálně soustředíte a chcete mít vše pod kontrolou?

 

Pravděpodobně tušíte, co jsou odpovědi, které ukazují na to, že vaše psychická odolnost je na vysoké nebo nízké úrovni. Buďte k sobě upřímní a pokud cítíte, že jsou oblasti, na kterých můžete zapracovat, sepište si je a zamyslete se, co pro to můžete udělat.

Psychická odolnost má velmi blízký vztah k sebevědomí. Když roste míra sebevědomí, roste psychická odolnost a naopak. Stejně ale tak pokud jedna z těchto dvou komponent výkonu nefunguje, stáhne i tu druhou a neumožní sportovci předvést to nejlepší.

Pokud sportovec věří, že vše zvládne a potlačí svůj strach, jeho sebevědomí tím vzroste. Sportovec věří, že bude úspěšný ať se děje co se děje. Dokáže potlačit okolní vlivy a nepřestane nikdy znovu a znovu vše zkoušet. Čím je sportovec sebevědomější, tím bude méně nervózní.

Konzistentní sportovní výkon vychází z kvalitní fyzické přípravy a sebedůvěry, které sportovec ukazuje během závodu. Sportovec, který je sebevědomější má lepší výsledky než sportovec, který se svým sebevědomím bojuje.

Předtím než začnete pracovat na psychické odolnosti, je potřeba určit výchozí stav. Ideální je, pokud si výchozí stav vyhodnotí sportovec i jeho okolí, což někdy může být těžké slyšet, ale může to obrovsky pomoci k tomu získat konstruktivní hodnocení. Mezi hodnotitele je potřeba vybrat ty, u kterých víme, že nám dají konstruktivní feedback a ne jen ty, kteří nám dají pouze ten pozitivní.

Na jaké otázky je dobré se zeptat (ideálně na škále 1-5, případně otevřené otázky):

 • Jak psychický odolný si myslíš, že jsem? (1-5)
 • Jak dobře se vyrovnávám s nezdary? (1-5)
 • Jak zvládám přijímat feedback a poučit se z něj? (1-5)
 • Jak dobře zvládám stres během závodu? (1-5)
 • Jak silně věřím ve svoji schopnost dosáhnout cílů? (1-5)
 • Jak dobře umím zůstat soustředěn během tréninku či závodu? (1-5)
 • Co bych měl zlepšit?

Následně můžete použít tento výstup jako souhrn toho, co je třeba zlepšit a inspirovat se tím.

V tomto článku jsme se podívali na to, co je psychická odolnost a jak si sami můžeme určit, jak na tom jsme.

V dalších článcích se podíváme na model 4C, který podrobně popisuje 4 komponenty, z kterých se skládá psychická odolnost a na to, jak se dá psychická odolnost zlepšit.