© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Co je to motivace a jak ji zlepšit?

Na začátek tohoto článku vás poprosím o zamyšlení se a zodpovězení následujících otázek:

 • Na jaké úspěchy z poslední doby jste pyšní
 • Co vás na sportu nejvíce baví?
 • Co vás motivuje jít na trénink, i když se vám nechce?
 • Co byste si přáli změnit na vašem výkonu?
 • Jak se budete cítit, když zklamete?

Jak jste asi správně odhadli, v tomto článku se zaměříme na motivaci a stanovování cílů.

V této kapitole se budeme zabývat tím:

 • co je motivace
 • jaké jsou druhy motivace
 • jak zvýšit motivaci

 

Motivace je jedno z nejdůležitějších témat nejen ve sportu. Je to také téma, které je nejvíce studováno, což dokazuje i to, že existuje přes 600 definic motivace. Motivace je hybná síla psychického charakteru, která uvádí do pohybu lidské chování a činnost. Motivace má tedy vliv na náš každodenní život. Motivace vysvětluje proč lidé dělají to co dělají. Všechno co děláme, má nějaký důvod a tedy všechno má i svůj motiv. Je důležité si uvědomit, že naše motivace se v čase mění, je normální, že v průběhu sportovní kariéry klesá a znovu stoupá. Nikdy nejsme motivováni pouze jedním motivem, ale vždy komplexem motivů.

Kdy je tedy motivované jednání spuštěno:

 • když je motiv dostatečně silný
 • pokud je pravděpodobné dosažení cíle
 • pokud dosažení cíle je pro sportovce naplňující

Motivace se zároveň váže i k určitému prostředí. Je možné, že dítě nebude bavit hrát fotbal ve škole tolik jako hrát ve fotbalovém klubu.

Nejčastější důvody, proč sportovci směřují ke konkrétním sportům:

 • daný sport je pro ně zajímavý a a přinášející uspokojení
 • jsou povzbuzováni, aby se účastnili sportu svým okolím
 • cítí se zdatní, aby zvládli dovednosti pojící se s konkrétním sportem
 • jsou vystavováni sportu od dětství
 • mají vybudovaný okruh kamarádů v rámci sportu
 • sport je pro ně cesta, jak se zdokonalit a vyniknout
 • obecně dělají sport pro svoje zdraví

Ohledně motivace se objevují výroky, které nejsou úplně pravdivé a tak je uvedeme na pravou míru

 • motivaci můžeme získat od ostatních – od ostatních můžeme získat pouze inspiraci, která nás poté motivuje, jediná pravá motivace je ta, která je uvnitř nás a je jen v naší kontrole; spoustu sportovců má pocit, že je mají motivovat trenéři, od toho je přece mají, ale trenéři mohou pomoct nastavit cíle, vytvářet podporující motivující prostředí, pomoc nalézt ztracenou motivaci, podržet v těžkých chvílích, ukazovat cestu, ale za svou motivaci je zodpovědný jen a jen sportovec sám
 • sláva a bohatství jsou největší motivátoři – jsou to určitě jedny z faktorů, ale nejsou to jediné faktory a ne určitě ty největší, motivátorem by měl být vždy co nejlepší výkon, díky kterému může sláva a bohatství přijít; pokud motivací bude pouze sláva a bohatství, bude to velmi krátkodobá motivace, která nebude fungovat
 • silná motivace znamená automaticky úspěch – ačkoliv motivace je jeden z nejdůležitějších článků pro úspěch, není jediný, pro úspěch je důležité několik dalších atributů – talent, fyzické dovednosti, disciplína, růstové myšlení, podpora okolí, trpělivost a mnoho dalších

Vnitřní a vnější motivace

Vnitřní motivace je spojená s účastí ve sportu a radostí ze sportu. Vnitřní motivace je potřeba pro dlouhodobý úspěch. Je charakterizována tím, že sportovce sport baví, zná spoje proč, rád pracuje na svém zlepšování, to vše mu pomáhá udržet motivaci, i když se dostane do náročných situací.

Vnitřní motivace je o tom, že sportovec je sám sobě největším soupeřem a motivuje ho se zlepšovat v porovnání se svými předchozími výsledky.

Nejvyšší ležel vnitřní motivace je známý jako flow. Stav flow znamená ponořit se do aktivity tak, jakoby na ničem jiném nezáleželo. Stav flow se objevuje, pokud je dokonalá shoda mezi požadavky na aktivitu a schopností na ty požadavky dokonale odpovědět. Naše tělo splyne s aktivitou. Flow je ultimátní stav, které ho chce dosáhnout každý sportovec.

Vnější motivace je spojená s odměnami a výhodami. Sportovci se účastní sportu a očekávají za to obdiv, slávu, chválu, zisk trofejí či bohatství.

Vnější motivace je potřeba, ale pokud bude tím hlavním zdrojem motivace, nebude to dlouhodobě fungovat. Pokud se někdo účastní sportu jen pro to, aby za to něco dostal nebo někomu udělal radost, většinou rodičům, kteří si vysnili, že jejich dítě bude úspěšné v nějakém sportu, je těžké motivaci ve sportu udržet.

Pro sportovce jsou klíčové oba zdroje motivace, jak vnitřní tak vnější. Vnitřní motivace je však mnohem důležitější a měla by převyšovat motivaci vnější. Pokud chcete maximalizovat svůj potenciál, použijte oba zdroje motivace. Najděte si sport, který vás baví, v kterém se chcete zdokonalovat, pro který doslova hoříte. Poté hledejte zdroje odměn, které vás poženou ještě dále.

Vnitřní motivace je tedy nejlepší v dlouhodobém horizontu, zatímco vnější motivace může sloužit v horizontu krátkodobém. Vnější však může přijít až poté, co už vnitřní motivace existuje.

Jak můžeme tedy motivaci zvýšit?

 • být maximálně upřímný k současné úrovni motivace – proč se sportu věnujete, jak máte nastavené cíle, jak dobří jste, neomezujte se pouze na váš názor, pobavte se i se svým okolím
 • připomeňte si, proč jste se sportem začali a vše si sepište na papír, vždy je lepší to i vidět a moct se k tomu zpětně vracet
 • zaměřte se na úkoly a ne na ego – zaměřte se na jednotlivé úkoly, které vedou ke zlepšení, ty, které máte pod kontrolou, to znamená silná orientace k vnitřní motivaci a práci s ní, pokud se zaměříte na ego a na odměny, orientujete se na vnější motivaci, pokud máte problém s motivací, zamyslete se, jestli nekladete přílišný důraz na svoje ego a nedostatečně na úkoly, které povedou ke splnění vašich cílů
 • zaměřte se na věci, které můžete mít pod kontrolou – váš přístup, vaše příprava, jak moc jak dobře trénujete, jak moc se věnujete regeneraci, zdravé životosprávě
 • hledejte způsoby jak zažijete i jen drobné úspěchy – pokud máme pocit, že jsme úspěšní, naše motivace roste, snažte se tedy hledat i situace, ze kterých může vzejít i jen malý úspěch v porovnání s tím, čeho chcete dosáhnout, díky tomu vaše motivace poroste a nejen ona, toto pomůže i vašemu sebevědomí, rozdělte trénink do menších úkolů a při každém splnění úkolu to oslavte jako úspěch
 • dbejte na rozmanitost vašeho tréninku – pokud budete stále opakovat stejné věci, stane se to pro vás stereotypní a nezáživné, měňte tedy čas od času váš trénink, každý sport vyžaduje neustálá opakování, ale hledejte nové a nové tréninkové metody, které můžete do vašeho tréninku zapojit
 • obklopte se vysoce motivovanými lidmi – pokud jste obklopeno lidmi, kteří mají drive a jsou velmi orientovaní na úspěch, můžete se od nich jejich energií nechat inspirovat
 • berte neúspěchy jako feedback toho, co nefunguje – neúspěchy se občas stanou, je důležité nenechat se tím rozhodit, pokud se vám něco nepovede, nepřemýšlejte nad tím jako neúspěchem, ale jako nad úkolem, nad kterém je potřeba zapracovat, pokud se vám nepovede třeba trestné střílení, jediné co si z toho odneste a zapište je takové vaše to do, natrénovat trestné střílení
 • nastavte si cíle – jak nastavit cíle je komplexní téma, kterému se budeme věnovat v samostatném článku

 

V tomto článku jsme tedy shrnuli co je motivace, jaké máme druhy motivace a jak motivaci zlepšit. V dalších článcích se podíváme více podrobně na to, jak nastavit cíle a jak pracovat na zlepšení motivace konkrétně.