© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Model 4C aneb 4 komponenty psychické odolnosti

Na začátek si připomeňme krátké shrnutí, co je psychická odolnost:

  • psychická odolnost je charakterizována jako schopnost předvádět konzistentně dobré výkony za všech okolností, kdy sportovec má vše pod kontrolou včetně svých emocí
  • psychická odolnost je klíčová součást výkonu

4C model:

Tento model navrhl Peter Clough v roce 2012. Dříve se místo psychické odolnosti používal pojem nezlomnost. Po zaměření se na celý koncept se začal používat pojem psychická odolnost a nezlomnost se stálá součástí psychické odolnosti.

Psychická odolnost není jen o tom umět se vypořádat s nezdary, ale i o proaktivitě ji budovat. Psychicky odolní atleti jdou mnohem více po hlavě do náročnějších věcí sami od sebe.

4C model v sobě obsahuje tyto komponenty:

  • challenge – výzva: do jaké míry sportovec vnímá změny, výzvy, nepřízeň a rozmanitost jako výzvu
  • commitment – oddanost/odhodlání: do jaké míry je sportovec oddaný závazkům a odhodlaný dodržovat sliby
  • control – kontrola: do jaké míry sportovec věří, že utváří co se stane a jak u toho zvládá svoje emoce
  • confidence – sebevědomí: do jaké míry sportovec věří, že má schopnost poradit si s tím, co přijde a jak moc je vnitřně silný

 

Challenge – Výzva

Jak už bylo zmíněno, tento komponent je tedy o tom, jak sportovec vnímá změnu. Buď ji může vnímat jako příležitost/výzvu nebo hrozbu. Pokud například fotbalista hraje za tým na stálé pozici jako obránce a na tu samou pozici přijde z jiného klubu stejně kvalitní obránce, který má potenciál vzít mu jeho místo, hráč má 2 možnosti, jak reagovat. Buď to vnímat jako příležitost, aby se ještě více zlepšil a dokázal, že na toto místo patří nebo se může cítit ohrožen a v tu chvíli dostane sám sebe pod zbytečný tlak a do stresových situací.

Pokud sportovec v tomto případě situaci bude vnímat jako příležitost, je pravděpodobné, že vloží mnohem více úsilí do tréninku a bude více zatvrzelý v plnění svých cílů. Pokud sportovec cítí hrozbu, je běžné, že se chce před situací spíše schovat.

Obecně je psychická odolnost spojována s optimismem a pesimismem jako jedním z faktorů a úzce souvisí s tím, jak člověk přistupuje ke změnám a výzvám. Pokud je sportovec psychický odolný, je pravděpodobné, že má optimistický přístup k životu. Čím větší je pesimista, tím méně bude psychický odolný.

Nejúspěšnější a nejodolnější sportovci proaktivně výzvy vyhledávají. Nebojí se situací, která by mohla vést k úspěchu, ale zároveň i neúspěchu. Aby sportovec dosáhl svého maxima, je potřeba, aby vyhledával nové výzvy a vnímal je jako příležitosti.

Commitment – Oddanost/odhodlání

Vysoce odhodlaní sportovci nic nevzdají, pokud sobě nebo někomu slíbili, že něco splní. Tréninky jsou fyzicky náročné, jsou potřeba desetitisíce hodin k získání a zautomatizování sportovních dovedností. Čím více je sportovec odhodlaný a oddaný, tím více dodrží vždy všechny tréninky a všechny závazky, které dá sám době, trenérům či spoluhráčům.

Pokud je něco těžší, než to vypadalo na začátku, sportovec se snaží dělat vše pro to, aby svoje sliby dodržel. Ti nejvíce psychicky odolní si nejvíce užívají ty nejsložitější cesty. Příklad: myslíte, že si např. jezdec F1 více užije vítězství, když startoval z pole position nebo když startoval z 10. místa?

Co se týče odhodlání, je důležité vytrvat. Každý jsme se s tím setkali, když si dáváme na Nový rok předsevzetí, nebo když říkáme od pondělí začnu, od nového měsíce začnu, na svoje narozeniny začnu… Ale kdo z nás opravdu vytrval. U sportovce je důležité, aby u svého tréninkového plánu vydrželi. To samozřejmé kromě psychické odolnosti souvisí s motivací či koncentrací.

Control – Kontrola

To jak dokážeme mít věci pod kontrolou je klíč k nezlomnosti. Tato komponenta je rozdělena do 2 částí – životní kontrola, která značí do jaké míry sportovec věří, že dokáže tvarovat věci, které se kolem ně dějí a kontrola nad emocemi, která určuje to, jak dokážeme ovládat úzkosti, frustraci, vztek a další emoční stavy.

Životní kontrola je tedy o tom, jak přistupujeme k situacím v našem životě, zda-li se řídíme tím, že jsme dneska “měli štěstí” nebo “měli smůlu” nebo to bereme tak, že kontrolu nad věcmi máme ve vlastních rukách a záleží na nás, jak ke všemu přistoupíme a jak budeme na vzniklé situace reagovat. Čím více věříme, že máme vše ve vlastních rukách, tím více jsme v této komponentě silní a to přispívá k větší psychické odolnosti.

Emoční kontrola je obrovská součást sportovního výkonu. Emoce ve sportu mohou být pozitivní i negativní. Mezi pozitivní se řadí radost, štěstí, spokojenost… Mezi ty negativní se řadí vztek, frustrace, zklamání, strach… Emocí je nespočet. Důležité je si uvědomit, že každý jsme originál a každý prožívá jiné emoce a každý je prožívá jinak.

Kontrolovat emoce neznamená neukazovat emoce. To určitě ne, emoce jsou důležité a je důležité je prožívat. Jen je potřeba umět s nimi pracovat, umět je ukázat, když to tak cítíme, ale umět je skrýt, když si to daná situace nebo výkon žádají. Je důležité, abychom my ovládali emoce a ne, aby emoce ovládaly nás. Určitě je lepší neukázat soupeři strach a nedat mu tím najevo, že si nevěříme, případně nechat si frustraci z neúspěchu až na to, když jsme sami a potřebujeme si to prožít, abychom se mohli posunout dál.

Někdo prožívá emoce více než jiný. To ale neznamená, že jsou méně psychicky odolní, jen to znamená, že musí více pracovat na tom, aby emoce udrželi pod kontrolou.

Confidence – Sebevědomí

Sebevědomí je klíčová vlastnost pro budování psychické odolnosti. Pokud sami sobě věříme, je pro nás mnohem jednodušší na předchozích věcech pracovat. Pokud jsme sebevědomí, vidíme více příležitostí než hrozeb, je pro nás jednodušší vydržet a udržet si odhodlání a zároveň mít věci pod kontrolou, protože víme, že to dokážeme.

Sebevědomí si zaslouží samostatnou kapitolu a tak se mu budeme věnovat právě tam.

Pokud to shrneme, je potřeba začít pracovat na jednotlivých komponentech psychické odolnosti. Je důležité začít situace vnímat jako výzvu a pokud jsou pro nás hrozbou, zamyslet se, z čeho ta hrozba pro nás pramení. Je potřeba udržet si odhodlání. Odhodlání úzce souvisí s motivací a cíli, je tedy třeba přehodnotit naší motivaci a cíle, pokud máme problém s odhodláním. To jak dokážeme udržet kontrolu nad věcmi, určí to, jak na dané situace reagujeme a jak se z nich dokážeme poučit. A to vše by nefungovalo bez sebevědomí, čili pokud bojujeme se sebevědomím, doporučuji se odrazit právě od toho.